Aktualności

2017-05-11 22:02  //  Dominik Molenda

Rozładunek maszyny do recyklingu

Recykling to współcześnie ważna sprawa, szczególnie mając na uwadze plastiki, które jak wiadomo dość powoli ulegają biodegradacji. Jedna z krakowskich firm zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych zakupiła nową machinę do oczyszczania częściowo rozdrobnionego materiału. Pomogliśmy ją wyładować z ciężarówki i przetransportować do wnętrza halo, w której mieści się linia technologiczna. Wózek widłowy Hyster 5 ton.