Aktualności

2017-06-12 6:11  //  Dominik Molenda

Huta im. T. Sendzimira. Transformator

Takie oto industrialne zakamarki znaleźć można na terenie Huty im. T. Sendzimira w Krakowie. Nasz 7-tonowy Hyster dźwiga bardzo ciężki transformator. MAZUR wózki widłowe - ciężkie załadunki i rozładunki, transport ciężkimi wózkami widłowymi. Zobacz więcej ›

2017-06-08 17:13  //  Dominik Molenda

Silnik elektryczny Tesla

Silnik elektryczny Tesla. Rozładunek ciężkim wózkiem widłowym o udźwigu 9 ton! Zobacz więcej ›

2017-05-31 10:28  //  Dominik Molenda

Muzeum Inżynierii Miejskiej

Za nami pierwszy etap relokacji eksponatów, których właścicielem jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. W pracy 4 osoby, 2 wózki paletowe ręczne, rolki transportowe oraz wózek widłowy o udźwigu 2,5 t. Zobacz więcej ›


2017-05-24 21:12  //  Dominik Molenda

Rozładunki, załadunki, przeładunki, ciężki transport i ustawianie maszyn

Rozładunki, załadunki, przeładunki, ciężki transport i ustawianie maszyn to nasza specjalność. Oto kolejna relacja z usługi. Pracuje Hyster o udźwigu 5 ton. Zobacz więcej ›

2017-05-11 22:02  //  Dominik Molenda

Rozładunek maszyny do recyklingu

Recykling to współcześnie ważna sprawa, szczególnie mając na uwadze plastiki, które jak wiadomo dość powoli ulegają biodegradacji. Jedna z krakowskich firm zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych zakupiła nową machinę do oczyszczania częściowo rozdrobnionego materiału. Pomogliśmy ją wyładować z ciężarówki i przetransportować do wnętrza halo, w której mieści się linia technologiczna. Wózek widłowy Hyster 5 ton. Zobacz więcej ›